hip-hop

Jeg har en lidenskap for hiphopkultur, musikken, dansen og ikke minst graffiti. Jeg har forsket på hiphopkultur og spiritualitet og har en teologisk doktorgrad på avhandlingen Dance to My Ministry. Exploring Hiphop Spirituality. Her er tekster og artikler om forskjellige emner innenfor hiphopkultur, og bilder av graffiti fra mange kanter av verden.

Dance to my Ministry
Short abstract in English
Kort presentasjon på norsk
Link til disputasen på hjemmesiden til Det teologiske fakultet.
Hip hop og spiritualitet. Presentasjon av prosjektet på Teologisk fakultets hjemmeside
Microphone Check. Første kapittel av avhandlingen
5 utvalgte låter, på jubel.fm

Graffiti
New York
Norge. Graffiti fra blant annet Oslo, Bergen og Stavanger.

Berlin
København

Artikler om hiphop
Med Jesus i miksen. Kapittel om Jesusbilder i sekulær og religiøs rap, fra boka År 2000 etter Kristus. Halvor Moxnes, red. Universitetsforlaget 2000
Blant mikrofonriddere og plateryttere. En artikel om selvrepresentasjon i norsk rap, opprinnelig publisert i Kirke og Kultur, nr 3, 2000